Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje vzdělávání žákům s vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s dětmi.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.


Organizace se kterými spolupracujeme:Novinky

12.11.2018 20:34

Projektový den

V pátek 16. 11. 2018 budeme plnit další z projektů Ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Budeme se zabývat tématy: sebeochrana, pomoc a prevence rizik, osobní bezpečí a podpora, ochrana duševního a fyzického zdraví, rizika, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému,...
10.11.2018 08:21

Školní parlament

Zasedání školního parlamentu se uskuteční ve čtvrtek  15.11. 2018 v 7:15  v budově Palackého 70 (CPS).
07.11.2018 16:03

Školní zpravodaj

Vážení rodiče, děti a přátelé školy, nové číslo školního zpravodaje - listopad 2018 právě vyšlo a je i zde na webových stránkách ke stažení.
31.10.2018 18:42

Jídelníček na měsíc Listopad

Jídelníček na měsíc listopad si můžete prohlédnout zde
22.10.2018 20:10

Přespolní běh v Kadetce

Naše škola organizovala běžecké závody Městské kolo v přespolním běhu ve středu 10.10.2018. Závod se konal v Brně - Králově Poli v parku Kadetka. Závodů se zúčastnily také ZŠ Sekaninova, ZŠ Vídeňská. Počasí nám přálo. Závodníci naší školy vyhráli v kategoriích: Dívky 2007-2008 – 800...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.