Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně se specializuje na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD).

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru.

Žákům nabízíme zapojení do rozličných zájmových kroužků: keramického, sportovního, zábavné angličtiny, komunikačního, "Kdo si hraje, nezlobí".

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

Novinky

02.04.2017 09:27

Preventivní programy

Naše škola je zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Vzhledem k tomu se snažíme pro žáky zajistit preventivní programy zaměřené na prevenci sociálně- patologických jevů, zdravý životní styl a zdravá výživa, prevence rizikového sexuálního chování. Tyto programy odpovídají učivu školního...
29.03.2017 22:30

Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1. ročníku Základní školy Brno, Palackého třída, příspěvková organizace (škola pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělávací program základní školy a základní školy podle § 16 Školského zákona, dříve praktické) se koná ve dnech 03. 04. – 28. 04.2017 v době od 9,00–15,00 hodin...
23.03.2017 20:03

Turnaj ve stolním tenise

Letošního turnaje ve stolním tenise se zúčastnili žáci ze ZŠ Palackého a ZŠ Lidická. Celkem se zúčastnilo turbaje 12 chlapců a 3 dívky. Výsledky hoši: 1. Václav Kostron (ZŠ Palackého 68) 2. Kristián Veselý (ZŠ Palackého 68) 3. Dominik Hunka (ZŠ Lidická) 4. František Podloucký (ZŠ Palackého...
23.02.2017 21:50

Soutěž ve skoku do výšky - 15.2.2017

Tak nakonec se i v tomto školním roce uskutečnila tradiční soutěž ve skoku do výšky, kterou pořádá ZŠ Vídeňská. Naši žáci předvedli výborné výkony, které jim nakonec vybojovaly stupínky vítězů ve většině žákovských kategorií. Výborný výkon předvedl zejména Fanda Podloucký, který svoji excelentní...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode