Pokyny pro účastníky školy v přírodě a jejich zákonné zástupce

Sraz v den odjezdu: pondělí 11. 6. 2018 v 8:15 hod. 

Prvním jídlem v den příjezdu bude pozdní oběd (žáci absolvují prohlídku města Slavonice), prosíme, dejte dětem dostatečně velkou svačinu.

Odevzdávané dokumenty, bez těchto dokumentů nemůže dítě odjet:

  • Prohlášení rodičů

  • Posudek zdravotní způsobilosti

  • Zdravotní karta účastníka ŠvP

  • Kartička zdravotní pojišťovny – odevzdat v den odjezdu vedoucímu skupiny

Léky: pokud dítě užívá léky je třeba je odevzdat při odjezdu vedoucímu skupiny

  • Léky musí být podepsané!

  • Léky musí mít rozepsané dávkování!

Adresa objektu:

Rota Písečné s.r.o.

Písečné 149

37872 Písečné

tel. +420 608 218 813

www.rotapisecne.cz

(Pokud chcete dětem psát, můžete poštu pro děti předat vedoucímu jeho skupiny při odjezdu. Vedoucí pak bude dítěti poštu postupně předávat. Prosím nepište dětem, že se Vám stýská.)

Návrat: v pátek 15. 6. 2018 v 17- 18 hod.

Vedoucí školy v přírodě:

Mgr. Věra Piňosová

Tel. +420 728 569 711 na tomto telefonu bude vedoucí ŠvP k dispozici

denně od 8:00 do 9:00 hod. a od 19:30 do 20:30 hod.

V nutných případech možno volat kdykoliv.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.