Přijímací řízení

Přijímací řízení 2017:

V prvním kole přijímacího řízení si žák může podat až 2 přihlášky.

Přihlášku nevydává ZŠ, pouze vyplňuje prospěch a jeho správnost potvrdí razítkem.

Přihlášku podávají rodiče na příslušnou školu a to do 1. 3. 2017.

Novinkou je „Zápisový lístek“, tento vydává Základní škola, kterou žák navštěvuje. Jedná se dokument, který má číslo a škola vede evidenci vydaných zápisových lístků. Rodičům jsou vydávány proti podpisu. Každý žák dostává pouze jeden. Zápisovým lístkem uchazeč vyjadřuje svůj záměr nastoupit 1. září 2017 do oboru kam byl přijat. Zápisový lístek na zvolenou školu doručí rodiče do 5 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Podrobnější informace je možné čerpat na www.msmt.cz nebo Vám poskytne informace výchovná poradkyně v konzultačních hodinách (každé úterý ve 13:30 - 15:30). Jindy pak po telefonické domluvě - tel.: 549 211 478.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode