Naše motto: “Šance pro každého”
IMG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

Školní slavnost – CESTA KOLEM SVĚTA

Pojďte s námi v pátek 2. 6. 2023 procestovat formou her a zábavných atrakcí různé kouty naší planety! Těšíme se na vás! Bližší informace najdete zde.

Další aktuality

ZŠ Palackého v Brně

ZŠ Brno, Palackého vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování.

Výuka probíhá ve třídách s maximálním počtem osmi žáků pod vedením speciálních pedagogů a jejich asistentů. Snažíme se o individuální přístup a poskytování navržených podpůrných opatření v maximální možné míře. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodné střední školy, učebního oboru. Do výchovně-vzdělávacího procesu jsou zapojeny školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky. Spolupracujeme s odborníky (PPP, SPC, SVP, lékaři).

IMG