Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace k otevření školy 12. 4. 2021

Informace k otevření školy 12. 4. 2021Datum konání:
12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 12. 4. 2021 bude pro všechny žáky 1. i 2. stupně obnovena prezenční výuka. Po šesti týdnech on-line výuky se opět setkáme ve škole!

Při otevření školy a během provozu se budeme řídit pokyny MŠMT a MZd:

1. Dodržování zásad osobní hygieny

Škola zajišťuje a v rámci své kompetence prostřednictvím svých zaměstnanců dbá na důkladnou dezinfekci rukou, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby.

2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)

Žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku, popř. respirátor. Výjimku mají žáci s PAS a závažným narušením kognitivních funkcí. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor. Zákonným zástupcům je vstup do školy umožněn pouze s nasazeným respirátorem (v případě asistence u testování dítěte nebo při vyzvedávání žáka ze školy/ŠD). Vstup dalších osob je možný pouze v odůvodněných případech po předchozím projednání s vedením školy.

3. Testování žáků, zaměstnanců školy

Osobní přítomnost žáků na vzdělávání je umožněna pouze těm, kteří nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a po příchodu do školy podstoupí 2x týdně (každé pondělí a čtvrtek) preventivní antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Antigenní testy jsou žákům poskytovány zdarma a testování bude probíhat formou tzv. samoodběru za asistence pověřeného pedagoga (zpravidla třídního učitele). U žáků 1. ročníku (v odůvodněných případech i u žáků z vyšších ročníků) mohou být u testování přítomni rodiče.

První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že je výsledek preventivního testu pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a sdělí mu výsledek testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu.

U pozitivně testovaného žáka je škola povinna zajistit jeho bezodkladné oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce je následně povinen o pozitivním testu informovat praktického lékaře pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu je nařízeno absolvovat PCR test po domluvě s praktickým lékařem.

Ve stejném režimu jsou formou tzv. samoodběru testováni také všichni zaměstnanci školy.

Podrobnější informace k testování naleznete zde i zde.

4. Minimalizace kontaktů

Pedagogové dbají na minimalizaci kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin během vyučování, během pobytu dítěte ve školní družině a v jídelně. Všichni zaměstnanci školy i žáci dodržují přesně stanovené časy pro pobyt v jídelně.

5. Časté a intenzivní větrání

Pracovníci školy dbají na pravidelné větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

6. Zajišťování důkladné čistoty všech prostor, povrchů a ploch

Denně je prováděn důkladný úklid všech místností a prostor, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku. Důraz je kladen na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

V Brně dne 7. 4. 2021                                                

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka