Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

DŮLEŽITÉ !

18.11.2019 15:35

Pozvánka na mimořádnou besedu

Srdečně zveme všechny rodiče na zcela jedinečou besedu s odbornicí na dětskou psychiatrii, MUDr. Janou Najmanovou. Jsme velice rádi, že paní doktorka přijala naše pozvání a rodiče tak budou mít příležitost prodiskutovat záležitosti ohledně péče o děti s ADHD, medikace, novinek v dětské psychiatrii...

Novinky

13.09.2019 18:28

Doplňovací volby do Školské rady

Dne 9. 9. 2019 se konaly doplňovací volby do Školské rady z řad rodičů. Přihlásilo se 7 kandidátů a odevzdáno bylo 55 hlasovacích lístků.   Pořadí kandidátů podle počtu hlasů: 1. Kostka Jiří 2. Čápová Vlastimila 3. Šinkyříková Marie 4. Otáhalová Ivana 5. Doležalová Hana 6. Brunnerová...
02.09.2019 15:14

Sběr papíru

Naše škola se i letos účastní Soutěže s panem Popelou, kde soutěžíme s ostatními školami z Jihomoravského kraje v množství nashromážděného sběrného papíru (letáky, noviny, časopisy, kartony). Budeme rádi, když nám budou rodiče žáků nápomocni a děti odevzdají, prostřednictvím svých třídních učitelů,...
29.08.2019 22:38

Jídelníček na září 2019

Jídelníček ZŠ Brno, Palackého 
26.08.2019 17:36

Organizace začátku školního roku a informace o volbách do školské rady

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019. Žáci budou mít jednu vyučovací hodinu, tzn. 8:00 - 8:45h. Tento den nejsou zajištěny obědy. Další dny v prvním školním týdnu bude prozatím zkrácená výuka do 11:40h. O případné změně budeme včas informovat. První třídní schůzka se koná v pondělí 9. 9. 2019 v...
21.08.2019 14:12

Přihlašování ke stravování v novém školním roce

Vážení rodiče, přihlašování žáků ke stravování ve školním roce 2019/2020 můžete vyřizovat v pracovní dny mezi 10:00 – 12:00 hod. na tel. 541 212 365 nebo osobně v kanceláři administrativní pracovnice paní Sýkorové (1.patro budovy školy - Palackého tř. 68).  

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.