Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.


Organizace se kterými spolupracujeme:Novinky

02.04.2019 19:40

Výlet do Prahy

V úterý 26. března se výběr žáků z II. a VIII. A zúčastnil celodenního výletu do stověžaté Prahy. Hlavním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum, do kterého jsme ve výtvarné soutěži „Šťastné stáří očima dětí“ získali poukaz pro volný vstup. Zde nás doslova uchvátila expozice v „dopravní...
28.03.2019 15:50

Sběr papíru - ještě nekončíme

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO EKOLOGA VE SBĚRU PAPÍRU STÁLE POKRAČUJE! Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do soutěže a zásobují nás pravidelně papírem k recyklaci (kartony, noviny, časopisy, letáky atd.) Pokud jste tak ještě neučinili, NEVÁHEJTE A PŘIPOJTE SE K NÁM! DOPOSUD SE NÁM PODAŘILO ZACHRÁNIT...
27.03.2019 19:15

Třídní schůzky

se konají 1. 4. 2019 od 16:30h. Rodiče dostanou informace o chování a prospěchu dětí za třetí čtvrtletí.
25.03.2019 14:07

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku Základní školy Brno, Palackého třída, příspěvkové organizace se koná ve dnech 1.–30. 4. 2019 v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel.: 517 330 517). Přestup žáka z jiné školy je možný v průběhu celého školního roku 2018/2019, pokud není...
21.03.2019 13:05

Projektový den

V pondělí 25. 3. 2019 nás čeká poslední projektový den na téma "Ochrana obyvatel". Výuka bude zkrácena do 11:40h.  

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.