Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

04.11.2019 19:42

Školní zpravodaj

První vydání časopisu "Školní zpravodaj" v tomto školním roce je k dispozici na našich webových stránkách. Prohlédnout si jej můžete i zde....
04.11.2019 17:20

Informace ředitelky školy

Ve středu 6. 11. 2019 probíhá běžná výuka dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd. Činnost výdejny stravy i školní družiny není přerušena.
03.11.2019 18:03

Nová soutěž ve sběru papíru

Stejně jako v loňském roce, i letos naše škola vyhlásila na začátku září soutěž "Nejlepší ekolog ZŠ Palackého“, a to opět s věcným oceněním a veřejným vyhlášením. Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché: stačí přinést sběrový papír v minimálním množství 5 kg, vyfotografovat se s ním v areálu naší...
25.10.2019 08:26

Třídní schůzky

Čtvrtletní třídní schůzky se konají 4. 11. 2019 od 16:30h.
25.10.2019 08:00

Výhra v soutěži „Šťastné stáří očima dětí“

Na konci minulého školního roku se třída II. zúčastnila soutěže „Šťastné stáří očima dětí“. Děti malovaly obrázky svých dědečků a babiček. Malovaly, co s nimi dělají ve volném čase. Paní učitelka zvolila techniku tuše s kombinací křídových pastel. Celý obrázek pak vlily do ručního papíru....

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.