Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

19.05.2011 18:13

Preventivní akce "Hasík"

Sdružení dobrovolných hasičů v Obřanech uspořádalo pro naše žáky 2. stupně preventivní akci "Hasík" na téma Ochrana obyvatel za mimořádných situací. Hasiči nám předvedli poskytnutí první pomoci, hasičskou výzbroj a výstroj, uhašení hořící kapaliny. Na závěr předvedli jak probíhá opravdová záchranná...
14.05.2011 10:00

Pětiboj Martiny Sáblíkové

Naše škola se zúčastní Pětiboje Martiny Sáblíkové. Naši žáci budou v hodinách TV závodit v pěti disciplínách (skok z místa, hod na koš, šplh po tyči, dribling mezi kuželi a běh na 120m) a svými výkony budou závodit s ostatními žáky základních škol po celé ČR. Pětiboj probíhá v termínu...
20.04.2011 10:02

Vychází 1. číslo školního časopisu

1. číslo školního časopisu 2010/2011 je tu. Časopis bude vycházet jako občasník. Zásluhu na jeho vzniku mají především zástupci (předsedové) tříd, kteří se pravidelně účastní zasedání Školního parlamentu a jejich třídní učitelé, zaměstnanci Školního poradenského pracoviště a především slečna...
14.04.2011 22:04

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na úterý 19. 4.  a středu 20. 4. 2011 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Do školy žáci nastoupí až po velikonočních prázninách dne 26. 4. 2011.
14.04.2011 21:55

Velikonoční dílny

Velikonoce slaví každý. Někdo jako svátky jara, jiný jako jeden z největších křesťanských svátků. Pedagogové pro své žáky připravili na pondělí 18. 4. 2011 devět různých dílen, ve kterých si mají možnost vyrobit různé velikonoční dekorace, přáníčka, nabarvit vajíčka nebo se naučit plést vrbovou...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.