Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

04.03.2011 20:39

Městské kolo turnaje ve stolním tenisu

Dne 9. 3. 2011 se naši žáci zúčastní městského kola turnaje ve stolním tenisu. Školu budou reprezentovat žáci, kteří své sportovní kvality prokázali na celoškolním vánočním turnaji. Pořadatelem soutěže je ZŠ Lidická.
23.02.2011 18:37

Závody ve skoku vysokém

Výběr žáků ZŠ Palackého se zúčastnil závodu ve skoku vysokém - městského kola, který se konal ve středu 23.února 2011 v tělocvičně ZŠ Vídeňská. Celkem jsme si přivezli ze závodů 3 medaile (1 zlato a 2 stříbra). V mladších žácích výborně zaskákal náš Jakub Hodáň, který v těžké konkurenci vybojoval...
31.01.2011 18:07

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2011.
31.01.2011 18:03

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku probíhá v termínu od 17. ledna do 15. února 2011. Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a doporučení školního poradenského pracoviště (PPP, SPC).
21.12.2010 20:09

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Všem návštěvníkům webových stránek naší školy přejeme radostné vánoční chvíle, hodně zdraví, pohody a dobré nálady v novém roce 2011 !

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.