Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

03.05.2019 19:38

Dopravní výchova

Během školního roku se některé třídy zúčastnily dopravní výchovy, kterou pořádá Centrum AMAVET. Program je obvykle sestaven ze dvou bloků. Začíná se teoretickou přípravou, kdy se děti učí poznávat nejběžnější dopravní značky, seznamují se s pravidly křižovatek a nabyté znalosti si ověřují na...
16.04.2019 17:05

Den Země

Letošní Den Země naše škola uctí v úterý 23. dubna (po Velikonocích). Téma pro tento rok zní "Oslavujeme lesy, lesíky, parky a život v nich". Vyrazíme do okolní přírody a budeme hledat různé stopy zvířat, kteří zde přebývají. Vše také řádně zdokumentujeme. Výuka bude zkrácena do...
10.04.2019 14:37

Velikonoční dílny

Ani letos nás nemine velikonoční tvoření. Stane se tak ve středu 17. 4. 2019. Připravujeme práci s různými materiály a děti si tak odnesou nějaké velikonoční či jarní dekorace. Výuku tento den zkracujeme do 11:40h.  
02.04.2019 19:40

Výlet do Prahy

V úterý 26. března se výběr žáků z II. a VIII. A zúčastnil celodenního výletu do stověžaté Prahy. Hlavním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum, do kterého jsme ve výtvarné soutěži „Šťastné stáří očima dětí“ získali poukaz pro volný vstup. Zde nás doslova uchvátila expozice v „dopravní...
28.03.2019 15:50

Sběr papíru - ještě nekončíme

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO EKOLOGA VE SBĚRU PAPÍRU STÁLE POKRAČUJE! Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do soutěže a zásobují nás pravidelně papírem k recyklaci (kartony, noviny, časopisy, letáky atd.) Pokud jste tak ještě neučinili, NEVÁHEJTE A PŘIPOJTE SE K NÁM! DOPOSUD SE NÁM PODAŘILO ZACHRÁNIT...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.