Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

DŮLEŽITÉ !

18.11.2019 15:35

Pozvánka na mimořádnou besedu

Srdečně zveme všechny rodiče na zcela jedinečou besedu s odbornicí na dětskou psychiatrii, MUDr. Janou Najmanovou. Jsme velice rádi, že paní doktorka přijala naše pozvání a rodiče tak budou mít příležitost prodiskutovat záležitosti ohledně péče o děti s ADHD, medikace, novinek v dětské psychiatrii...

Novinky

09.06.2019 08:21

"Nej ekolog"

Koncem května skončilo naše úsilí o vítězství ve sběru papíru, vítěze již známe, stal se jím Adam Švarc z prvního ročníku. Velká gratulace, poděkování i malý dárek od nás všech, pedagogů i žáků, byly nejlepšímu školnímu ekologovi předány paní ředitelkou Mgr. Lenkou Herzovou na Zahradní slavnosti v...
05.06.2019 19:57

Školní slavnost

Troufáme si říct, že  Školní slavnost, která proběhla poslední květnový den, se i letos vydařila. Pro děti i jejich rodiny byl připraven bohatý program. Vše začalo vystoupením některých tříd, zazněl zpěv, k vidění bylo žonglování, tanec se stuhou a improvizace hudební soutěže. Následovala...
05.06.2019 18:38

Koncert „Zázraky světa“

Zázraky světa – to je název muzikoterapeutického koncertu, který se ve čtvrtek 30. 5. 2019 uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena. Této neopakovatelné akce se zúčastnilo 14 žáků naší školy ze tříd (II., IV., VII., VII. A), které v průběhu celého školního roku pravidelně navštěvovaly lekce...
03.06.2019 17:58

Atletický čtyřboj

29. 5. 2019 se na atletickém stadionu AC Moravská Slavia Brno pořádal krajský atletický čtyřboj. 1. místo v běhu na 60 metrů obsadila Marcela Skálová a 2. místo v hodu kriketovým míčkem Dominika Kaya. Naše dívčí družstvo jako celek získalo 3. místo. Všem holkám velká gratulace!
22.05.2019 19:11

Sběr ukončen

Pátek 31. května je den, kdy je naposledy možné odevzdat sběr. Všem sběračům děkujeme!  

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.