Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

21.10.2019 17:27

Projektový den

V pátek 25. 10. proběhne projektový den "Ochrana obyvatel za běžných a mimořádných situací". Probíranými tématy budou například psychohygiena nebo osobní bezpečí. Konec výuky bude v 11:40h. V pondělí 28. 10. je státní svátek a 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
16.10.2019 16:50

Krajské kolo v přespolním běhu

15. 10. 2019 se konalo krajské kolo v přespolním běhu v Boskovicích. Z naší školy z předchozího kola postoupilo 5 žáků. Úspěšní byli Jakub Šťastný - 2. místo a Tomáš Toráč - 3. místo. Gratulujeme!
09.10.2019 15:48

Přespolní běh

Městské kolo v přespolním běhu se uskutečnilo 8. 10. 2019 v Brně v parku Kadetka. Naši školu reprezentovalo 11 žáků 1. i 2. stupně. Své síly si poměřili s žáky ze ZŠ Vídeňské a ZŠ Sekaninové, a to ve čtyřech věkových kategoriích. Jedno z prvních třech míst ve své kategorii obsadili: Lukáš Ludvík,...
22.09.2019 09:00

Projektový den

V pátek 27. 9. 2019 bude realizován první projektový den "Ochrana obyvatel za běžných i mimořádných událostí". Téma projektového dne je "Integrovaný záchranný systém - složky, mimořádné události a jejich klasifikace". Výuka bude zkrácena do 11:40h.
13.09.2019 18:28

Doplňovací volby do Školské rady

Dne 9. 9. 2019 se konaly doplňovací volby do Školské rady z řad rodičů. Přihlásilo se 7 kandidátů a odevzdáno bylo 55 hlasovacích lístků.   Pořadí kandidátů podle počtu hlasů: 1. Kostka Jiří 2. Čápová Vlastimila 3. Šinkyříková Marie 4. Otáhalová Ivana 5. Doležalová Hana 6. Brunnerová...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.