Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

23.02.2011 18:37

Závody ve skoku vysokém

Výběr žáků ZŠ Palackého se zúčastnil závodu ve skoku vysokém - městského kola, který se konal ve středu 23.února 2011 v tělocvičně ZŠ Vídeňská. Celkem jsme si přivezli ze závodů 3 medaile (1 zlato a 2 stříbra). V mladších žácích výborně zaskákal náš Jakub Hodáň, který v těžké konkurenci vybojoval...
31.01.2011 18:07

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2011.
31.01.2011 18:03

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku probíhá v termínu od 17. ledna do 15. února 2011. Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a doporučení školního poradenského pracoviště (PPP, SPC).
21.12.2010 20:09

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Všem návštěvníkům webových stránek naší školy přejeme radostné vánoční chvíle, hodně zdraví, pohody a dobré nálady v novém roce 2011 !
17.12.2010 08:12

Vánoční dílny

V úterý 21. 12. 2010 bude celé dopoledne věnováno Vánočním dílnám, ve kterých si žáci mohou připravit drobné dárky pro své blízké, vánoční přání nebo si zábavnou formou připomenout vánoční tradice a zazpívat koledy. I v letošním školním roce je z čeho vybírat. Učitelé pro své žáky...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.