Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.


Organizace se kterými spolupracujeme:Novinky

30.01.2019 19:23

Zdravá 5

V současné době probíhají na naší škole programy Zdravé 5. Děti zábavnou formou získávají informace o významu některých potravin a skladbě zdravého jídelníčku. Součástí bývá i zdravá ochutnávka.                    
26.01.2019 19:24

Projektový den, vysvědčení

Projektový den, zaměřený na téma "Požáry", se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019. Tento den děti také dostanou výpis z vysvědčení. Výuka bude zkrácena do 11:40 h. V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.
23.01.2019 14:59

Zdravé zuby

23. 1. 2019 navštívila naši školu skupina mediků za účelem preventivního programu. Jako každý rok byli žáci 1. stupně poučeni o správné ústní hygieně. Součástí byla i praktická ukázka a nácvik správného čištění zubů.
17.01.2019 15:09

Městské kolo ve stolním tenise

16. 1. 2019 naše škola pořádala městské kolo ve stolním tenise. Kromě našich žáků se zúčastnili žáci ze základních škol Vídeňská, Sekaninova a Želešice. Soutěžících bylo celkem 24. Z řad naších dětí úspěchu dosáhli Marcela Skálová - 2. místo a František Podloucký - 3. místo. Gratulujeme!
10.01.2019 14:08

Třídní schůzky

se konají v pondělí 14. 1. od 16:30h. Třídním schůzkám předchází pololetní klasifikační porada.

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.