Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

28.03.2019 15:50

Sběr papíru - ještě nekončíme

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO EKOLOGA VE SBĚRU PAPÍRU STÁLE POKRAČUJE! Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do soutěže a zásobují nás pravidelně papírem k recyklaci (kartony, noviny, časopisy, letáky atd.) Pokud jste tak ještě neučinili, NEVÁHEJTE A PŘIPOJTE SE K NÁM! DOPOSUD SE NÁM PODAŘILO ZACHRÁNIT...
27.03.2019 19:15

Třídní schůzky

se konají 1. 4. 2019 od 16:30h. Rodiče dostanou informace o chování a prospěchu dětí za třetí čtvrtletí.
25.03.2019 14:07

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku Základní školy Brno, Palackého třída, příspěvkové organizace se koná ve dnech 1.–30. 4. 2019 v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel.: 517 330 517). Přestup žáka z jiné školy je možný v průběhu celého školního roku 2018/2019, pokud není...
21.03.2019 13:05

Projektový den

V pondělí 25. 3. 2019 nás čeká poslední projektový den na téma "Ochrana obyvatel". Výuka bude zkrácena do 11:40h.  
21.03.2019 13:00

Městské kolo v přehazované

20. 3. 2019 na ZŠ Želešice proběhlo městské kolo v přehazované. Z naší  školy se zúčastnilo osm žáků druhého stupně. Výsledkem bylo pěkné třetí místo.

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.