Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

EU-OPVV-MSMT-logo

obedy-pro-deti
adoptivni-rodic-zoo


zdrava-petka

Aktuality

07.06.2011 23:14

Škola v přírodě

V termínu 13.6.-17.6. pojedou žáci naší školy na Školu v přírodě do krásných končin Vysočiny v blízkosti obce Svratouch. V tomto termínu bude pro ostatní žáky, kteří na Školu v přírodě nepojedou, zkrácená výuka do 11:40 hod.
07.06.2011 22:51

Školní slavnost – soutěž krásy domácích mazlíčků

V pátek 3.6. proběhla u nás na školní zahradě soutěž krásy domácích mazlíčků. Vítězem byl každý kdo se nebál se svým miláčkem dojít a ukázat ho dalším dětem a rodičům. Všichni si užívali páteční odpoledne, někteří si i opekli špekáčky. Fotogalerie z akce je ke shlédnutí zde.
20.05.2011 15:18

Den otevřených dveří a výstava žákovských prací

Základní škola Palackého 68 v Brně zve všechny rodiče našich žáků a přátele školy ve středu 25. května 2011 na Den otevřených dveří spojený s výstavou žákovských prací. Tato již tradiční akce bude zahájena v 10.00 hodin vystoupením žáků ve velké tělocvičně. Těšíme se na Vaši účast!
19.05.2011 18:13

Preventivní akce "Hasík"

Sdružení dobrovolných hasičů v Obřanech uspořádalo pro naše žáky 2. stupně preventivní akci "Hasík" na téma Ochrana obyvatel za mimořádných situací. Hasiči nám předvedli poskytnutí první pomoci, hasičskou výzbroj a výstroj, uhašení hořící kapaliny. Na závěr předvedli jak probíhá opravdová záchranná...
14.05.2011 10:00

Pětiboj Martiny Sáblíkové

Naše škola se zúčastní Pětiboje Martiny Sáblíkové. Naši žáci budou v hodinách TV závodit v pěti disciplínách (skok z místa, hod na koš, šplh po tyči, dribling mezi kuželi a běh na 120m) a svými výkony budou závodit s ostatními žáky základních škol po celé ČR. Pětiboj probíhá v termínu...

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

adopcni-osvedceni-zoo-brno

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář