Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

EU-OPVV-MSMT-logo

obedy-pro-deti
adoptivni-rodic-zoo


zdrava-petka

Aktuality

14.04.2011 22:04

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na úterý 19. 4.  a středu 20. 4. 2011 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Do školy žáci nastoupí až po velikonočních prázninách dne 26. 4. 2011.
14.04.2011 21:55

Velikonoční dílny

Velikonoce slaví každý. Někdo jako svátky jara, jiný jako jeden z největších křesťanských svátků. Pedagogové pro své žáky připravili na pondělí 18. 4. 2011 devět různých dílen, ve kterých si mají možnost vyrobit různé velikonoční dekorace, přáníčka, nabarvit vajíčka nebo se naučit plést vrbovou...
13.04.2011 21:42

Ozdravný pobyt

V pátek 15. 4. 2011 se vydají všechny třídy do přírody. Téma tohoto ozdravného pobytu "Udělej něco pro svou Zemi" je záměrně zvoleno ke Dni Země, který se každoročně koná 22. 4. a navazuje na celoroční plán EVVO. Třídní učitelé si s žáky vytipovali místo v blízkém okolí, které vyčistí od odpadků....
03.04.2011 10:28

Turnaj ve florbalu

Ve čtvrtek 7.dubna se koná na ZŠ Lidická turnaj ve florbalu, kterého se zúčastní i náš tým - výběr žáků naší školy. Vítězné družstvo získá nejen putovní pohár, ale bude moci hrát i na turnaji ve florbale v krajském kole.
29.03.2011 10:53

Turnaj v košíkové

Po jarních prázdninách se učitelé tělesné výchovy zaměřili na výběr žáků do týmu, který bude poslední březnový den reprezentovat školu na turnaji v košíkové. Pořadatelskou školou je tentokrát ZŠ Sekaninova. Nominovaným žákům přejeme rychlé nohy a přesné trefy do basketbalového koše!

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář