Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.
 
Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

 


Jsme zapojeni v projektech:

Novinky

15.03.2019 14:58

Městské kolo ve florbale

13. 3. 2019 se vybraní žáci účastnili městského kola ve florbale, které pořádala ZŠ Vídeňská. Zástupci naší školy obsadili čtvté místo.  
26.02.2019 18:52

Projektový den

Další projektový den, věnovaný ochraně obyvatel za mimořádných okolností, je zařazen na pátek 1. 3. 2019. Výuka se zkracuje do 11:40h.  
07.02.2019 17:34

Skok vysoký

Městské kolo ve skoku vysokém se konalo 6. 2. 2019 na ZŠ Vídeňská. Za naši školu soutěžilo pět chlapců. V kategorii mladších žáků patří gratulace Martinu Lázókovi, který obsadil 2. místo a v katgorii starších žáků Robertu Komárkovi - 1. místo a Ondřeji Kubešovi za 3. místo.    
30.01.2019 19:23

Zdravá 5

V současné době probíhají na naší škole programy Zdravé 5. Děti zábavnou formou získávají informace o významu některých potravin a skladbě zdravého jídelníčku. Součástí bývá i zdravá ochutnávka.                    
26.01.2019 19:24

Projektový den, vysvědčení

Projektový den, zaměřený na téma "Požáry", se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2019. Tento den děti také dostanou výpis z vysvědčení. Výuka bude zkrácena do 11:40 h. V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.