Nabídka školy

Od školního roku 2004/2005 se naše škola zaměřuje na vzdělávání žáků s ADHD. Nabízíme:

- několikaleté zkušenosti vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, poruchami chování a učení

- třídy se sníženým počtem žáků

- výuku pod vedením speciálních pedagogů

- vysoce individuální přístup

- školní poradenské pracoviště (školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence)

- spolupráce s PPP, SVP a dalšími odborníky

- školní družinu a zájmové kroužky

 

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář