Náš tým 2012/2013


Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Slavomíra Marešová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Herzová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožka:
Mgr. Martina Štefková

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:

Mgr. Miroslava Hájková ....................   III.A (1.,2.,3. ročník)  

Mgr. Irena Váňová ........................... IV.A (4.,5. ročník)

Mgr. Zuzana Oppitzová ...................... VI. (6.,7. ročník)

Mgr. Eva Doležalová ......................... VIII. (8. ročník)

Mgr. Aleš Šmídek ............................ IX. (9. ročník)
 

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD:

Mgr. Jitka Vondrová .......................... I. (6. ročník)

Mgr. Gabriela Petrskovská .................. II. (9. ročník)

Mgr. Jana Pospíšilová ........................ III. (7. ročník)

Jana Staňková ................................ IV. (8.,9. ročník)

Mgr. Ivana Kulhánková ....................... V. (5. ročník)

PaedDr. Hana Podracká ...................... VI. (2.,3. ročník)

Mgr. Silvie Sehnalová........................ VII. (4.,6. ročník) do 2.pol.
Bc. et. Bc. Marie Pařilová ..................  VII. (4.,6. ročník) od 2.pol.
 

Netřídní učitelé:

Mgr. Smrčková Marie

Mgr. Piňosová Věra – výchovná poradkyně

Ing. Kolář Richard – správce ICT

PhDr. Bohumila Seidlová

Bc. Kandelová Simona

Bc. Kaňoková Iva, Dis.
 

Asistenti pedagoga ve třídách pro děti s ADHD:

Mgr. Lucie Kamenská .................... I. třída

Mgr. Markéta Hubová ................... II. třída

Světlana Miklová ....................... III. třída

Mgr. Hana Havránková ................. IV. třída

Mgr. Martin Pichrt ........................ V. třída

Markéta Herzová ........................ VI. třída

Bc. et. Bc. Marie Pařilová .............. VII. třída do 2.pol.

Bc. Michaela Kulhánková ............... VII. třída od 2.pol.

 

Vychovatelky školní družiny:

Bc. Iva Kaňoková, DiS.

Bc. Simona Kandelová

Mgr. Martin Pichrt

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář