Náš tým 2014/2015


Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Slavomíra Marešová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Herzová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožky:

Mgr. Monika Křivánková
Mgr. Martina Štefková

Speciální pedagog:

Mgr. Hana Vichrová

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:

Mgr. Miroslava Hájková ......................  I.A (1.,2., ročník)

Mgr. Irena Váňová ............................ IV.A (3.,4.,5. ročník)

Mgr. Zuzana Oppitzová ...................... VII.A (6.,7. ročník)

Mgr. Aleš Šmídek .............................  IX.A (8.,9. ročník)

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD:

Mgr. Jitka Vondrová ..........................  I. (8. ročník)

Mgr. Gabriela Petrskovská ..................  II. (1.,2. ročník)

Markéta Herzová .............................  III. (3.,4. ročník)

Mgr. Kateřina Moláčková ....................  IV. (4.,5. ročník)

Mgr. Eva Doležalová ..........................  V. (5. ročník)

Jana Staňková ...............................  VI. (6.,8. ročník)

Mgr. Ivana Kulhánková .....................  VII. (7. ročník)

Mgr. Jana Pospíšilová ......................  VIII. (8.,9. ročník)

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Smrčková Marie

Mgr. Piňosová Věra – výchovná poradkyně

Ing. Kolář Richard – správce ICT

PhDr. Bohumila Seidlová

Mgr. Andrea Fremelova, PhD.


Asistenti pedagoga:

Natalie Klimovičová .......................  I.A třída

Nikola Suchánková    .......................  I. třída

Martina Gumančíková,Dis.................. II. třída

Bc. Andrea Latochová ..................... III. třída

Barbora Petrziková ........................  IV. třída

Bc. Veronika Klímová ......................  V. třída

Mgr. Petr Šebela ...........................  VI. třída

Mgr. Martin Pichrt ......................... VII. třída

Mgr. Veronika Pacáková  ................. VIII. třída

 

Vychovatelé/ky školní družiny:

Bc. Simona Kandelová

Bc. Veronika Klímová

Mgr. Martin Pichrt

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.