Náš tým 2015/2016

 


Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Slavomíra Marešová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Herzová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožky:

Mgr. Monika Křivánková
Mgr. Martina Štefková

Speciální pedagog:

Mgr. Hana Vichrová

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:

Mgr. Miroslava Hájková .....................  II.A (1.,2., ročník)

Mgr. Irena Váňová ............................ IV.A (3.,4.,5. ročník)

Mgr. Zuzana Oppitzová ...................... VII.A (6.,7. ročník)

Mgr. Eva Doležalová .........................  IX.A (8.,9. ročník)

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD:

Mgr. Jitka Vondrová ..........................  I. (9. ročník)

Mgr. Gabriela Petrskovská ..................  II. (1.,2. ročník)

Mgr. Andrea Fremelová, PhD.  .............  III. (3. ročník)

Markéta Herzová ............................  IV. (4. ročník)

Mgr. Jana Pospíšilová ......................    V. (4.,5. ročník)

Mgr. Aleš Šmídek   ...........................  VI. (6. ročník)

Mgr. Kateřina Moláčková ...................  VI.B (6. ročník)

Jana Staňková ...............................  VII. (7. ročník)

Mgr. Ivana Kulhánková .....................  VIII. (8. ročník)
 

Netřídní učitelé:

Mgr. Smrčková Marie

Mgr. Piňosová Věra – výchovná poradkyně

Ing. Kolář Richard – správce ICT

PhDr. Bohumila Seidlová


Asistenti pedagoga:

Bc. Lucie Doleželová   ......................  I. třída

Bc. Natalie Klimovičová  ..................  II.A třída

Martina Gumančíková,Dis. ................ II. třída

Bc. Veronika Klímová .....................  III. třída

Bc. Andrea Latochová  ..................... IV. třída

Mgr. Veronika Pacáková  ................... V. třída

Barbora Petrziková ........................  VI. třída

Bc. Lucie Havelková  ....................  VI.B třída

Bc. Jan Ris  ................................ VII. třída

Mgr. Martin Pichrt ........................ VIII. třída

 

Vychovatelé/ky školní družiny:

Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Veronika Klímová

Mgr. Martin Pichrt

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář