Náš tým 2016/2017

 

Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Slavomíra Marešová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Herzová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožky:

Mgr. Monika Křivánková
Mgr. Martina Štefková

Speciální pedagog:

Mgr. Ivana Gálová

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:

Mgr. Miroslava Hájková .....................  III.A (2.,3. ročník)

Mgr. Hana Vichrová  ......................... V.A (4.,5. ročník)

Mgr. Irena Váňová ............................  VI.A (6.,7. ročník)

Mgr. Eva Doležalová ......................... VIII.A (8.,9. ročník)

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD:

Markéta Herzová ............................   I. (1.,2. ročník)

Mgr. Gabriela Petrskovská .................. III. (3. ročník)

Mgr. Andrea Fremelová, PhD.  .............  IV. (4., 5. ročník)

Mgr. Jitka Vondrová .......................... V. (5. ročník)

Mgr. Jana Pospíšilová ......................   VI. (5.,7. ročník)

Mgr. Aleš Šmídek   ........................... VII. (7. ročník)

Mgr. Kateřina Moláčková ...................  VII.B (7. ročník)

Bc. Jana Staňková ..............................  VIII. (8. ročník)

Mgr. Ivana Kulhánková .....................   IX. (7., 9. ročník)
 

Netřídní učitelé:

Mgr. Richard Hubert

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

Ing. Richard Kolář – správce ICT

PhDr. Bohumila Seidlová


Asistenti pedagoga:

Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Veronika Pelikánová

Martina Gumančíková,Dis.

Bc. Veronika Klímová

Bc. Andrea Latochová

Mgr. Veronika Machalová

PhDr. Mgr. Ludmila Račanská

Mgr. Monika Říhová

Bc. Lucie Havelková

Bc. Denisa Launová

Bc. Jan Ris

Mgr. Martin Pichrt

Bc. Leoš Pyszak

 

Vychovatelé/ky školní družiny:

Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Andrea Latochová

Mgr. Martin Pichrt

Bc. Leoš Pyszak

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář