Náš tým 2017/2018

 

Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Herzová

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Věra Piňosová

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek

Školní psycholožky:
Mgr. Monika Křivánková
Mgr. Martina Štefková

Speciální pedagog:
Mgr. Lucie Bílková

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP a jejich asistenti:

Mgr. Eva Doležalová ......................... 4.A (2.,3.,4. ročník)
Bc. Natálie Klimovičová, Bc. Veronika Pelikánová

Mgr. Hana Vichrová  ......................... 6.A (5.,6.,7. ročník)
PhDr. Mgr. Ludmila Račanská, Mgr. Zdeňka Vaďurová

Mgr. Irena Váňová ...........................  9.A (7.,8.,9. ročník)
Bc. Bohdanka Braunerová

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD a jejich asistenti:

Mgr. Miroslava Hájková .....................  II. (2. ročník)
Bc. Andrea Latochová, Bc. Lucie Havelková

Markéta Bednářová ............................  III. (3.,4. ročník)
Bc. Denisa Launová

Mgr. Gabriela Petrskovská .................  IV. (4. ročník)
Martina Gumančíková, DiS. et DiS.

Mgr. Andrea Fremelová, PhD.  .............   V. (5. ročník)
Bc. Veronika Klímová

Mgr. Jitka Vondrová .......................... VI. (6. ročník)
Zdeňka Škodová, DiS.

Mgr. Ivana Kulhánková .....................  VI.B (6. ročník)
Mgr. Martin Pichrt

Mgr. Jana Pospíšilová ......................   VII. (6.,7. ročník)
Mgr. Anna Kolářová

Mgr. Aleš Šmídek   ........................... VIII. (8. ročník)
Jenifer Svitavská

Mgr. Kateřina Moláčková ...................  VIII.B (8. ročník)
Bc. Leoš Pyzsak

Bc. Jana Staňková ..............................  IX. (9. ročník)
Bc. Michaela Kolářová

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Richard Hubert

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

Ing. Richard Kolář – správce ICT

PhDr. Bohumila Seidlová

Mgr. Ivana Gálová

JUDr. Radmila Kociánová

 

Vychovatelé/ky školní družiny:

Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Andrea Latochová

Mgr. Martin Pichrt

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář