Pedagogický sbor - 2018/2019

 

Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Herzová - lenka.herzova@zspalackeho.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Věra Piňosová - vera.pinosova@zspalackeho.cz

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek - ales.smidek@zspalackeho.cz

Školní psycholožky:
Mgr. Martina Čičatková - martina.cicatkova@zspalackeho.cz
Mgr. Martina Štefková - martina.stefkova@zspalackeho.cz

Speciální pedagog:
Mgr. Lucie Bílková - lucie.bilkova@zspalackeho.cz

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP a jejich asistenti:

Mgr. Eva Doležalová ......................... 5.A (3.,4.,5. ročník)
Mgr. Ivana Gálová

Mgr. Hana Vichrová  ......................... 7.A (4.,6.,7. ročník)
PhDr. Mgr. Ludmila Račanská, Mgr. Zdeňka Vaďurová

Mgr. Irena Váňová ...........................  9.A (8.,9. ročník)
Bc. Bohdanka Braunerová

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD a jejich asistenti:

Mgr. Miroslava Hájková ......................  II. (1.,2. ročník)
Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Lucie Havelková, Mgr. Lucie Bílková ... III. (3. ročník)
Bc. Veronika Pelikánová

Markéta Bednářová ............................  IV. (4. ročník)
Bc. Denisa Launová

Mgr. Gabriela Petrskovská ....................  V. (5. ročník)
Martina Gumančíková, DiS. et DiS.

Bc. Jana Staňková ............................  V.B (5. ročník)
Bc. Andrea Latochová

Mgr. Andrea Fremelová, PhD.  ...............  VI. (6. ročník)
Bc. Veronika Klímová

Mgr. Jitka Vondrová ........................... VII. (7. ročník)
Zdeňka Škodová, DiS.

Mgr. Richard Hubert ........................  VII.B (7. ročník)
Mgr. Martin Pichrt

Mgr. Jana Pospíšilová ......................   VIII. (6.,8. ročník)
Mgr. Anna Kolářová

Mgr. Aleš Šmídek   ........................... IX. (9. ročník)
Jenifer Svitavská

Mgr. Kateřina Moláčková ...................  IX.B (9. ročník)
Bc. Kateřina Jelínková

 

Netřídní učitelé:

Ing. Richard Kolář – správce ICT

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

JUDr. Radmila Kociánová

PhDr. Bohumila Seidlová

Bc. Leoš Pyzsak

 

Vychovatelé/ky školní družiny:

Bc. Natalie Klimovičová

Bc. Andrea Latochová

Bc. Veronika Pelikánová

Bc. Denisa Launová

Bc. Kateřina Jelínková

Mgr. Martin Pichrt

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář