2019/2020

Vedení školy:

Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Herzová - lenka.herzova@zspalackeho.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Věra Piňosová - vera.pinosova@zspalackeho.cz

 

Poradenští pracovníci:

Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Piňosová

Školní metodik prevence:
Mgr. Aleš Šmídek - ales.smidek@zspalackeho.cz

Školní psycholožky:
Mgr. Tereza Vlčková - tereza.vlckova@zspalackeho.cz
Mgr. Martina Štefková - martina.stefkova@zspalackeho.cz

Speciální pedagog:
PhDr. Mgr. Ludmila Račanská - ludmila.racanska@zspalackeho.cz

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s ADHD a jejich asistenti:

 

I. (1. ročník) ............................. Mgr. Markéta Bednářová

                                                         Bc. Denisa Launová

II. (1. ročník) ............................ Mgr. Gabriela Petrskovská

                                                         Bc. Andrea Musilová

III. (2. ročník) ............................Bc. Natalie Klimovičová

                                                          Mirolava Polláková, DiS.

III. (3. ročník) ........................... Mgr. Andrea Kubová, PhD.

                                                        Bc. Veronika Klímová

IV. (4. ročník) ............................ Bc. Lucie Havelková

                                                         Bc. Zuzana Mácová

                                                         Jenifer Svitavská

V. (5. ročník) ............................. Mgr. Markéta Bednářová

                                                         Bc. Denisa Launová

V.B (4.+5. ročník) ........................ Mgr. Kateřina Moláčková

                                                          Bc. Kateřina Kundrátová

VI. (6. ročník) ............................. Mgr. Jana Coufalová

                                                          Martina Gumančíková, DiS. et DiS.

VI.B (6. ročník) ............................ Bc. Jana Staňková

                                                           Bc. Andrea Latochová

VII. (6.+7. ročník) ......................... Mgr. Jitka Vondrová

                                                           Zdeňka Škodová, DiS.

VIII. (8. ročník) ............................  Bc. Leoš Pyszak

                                                            Mgr., BcA. Kristýna Hriadelová

VIII.B (8. ročník) ............................ Mgr. Aleš Šmídek

                                                             Mgr. Martin Pichrt

IX. (7.+9.ročník) ............................ Mgr. Jana Pospíšilová

                                                             Mgr. Denisa Urbánková

 

Třídní učitelé ve třídách pro žáky s LMP:
 

V.A (4.+5.+6. ročník) ........................ Mgr. Eva Doležalová

                                                               Mgr. Ivana Gálová

VIII.A (7.+8.+9. ročník) ...................... Mgr. Hana Vichrová

                                                               Bc. Bohdanka Braunerová

                                                               Mgr. Petra Tulpová

 

Netřídní učitelé:

Ing. Richard Kolář – správce ICT

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

JUDr. Radmila Kociánová

PhDr. Bohumila Seidlová

Mgr. Zdeňka Vaďurová

Mgr. Irena Váňová

Mgr. Robert Kupsa


 

Vychovatel /-ky školní družiny:

Bc. Kateřina Kundrátová
Bc. Andrea Musilová
Jenifer Svitavská
Bc. Zuzana Mácová
Mgr. Martin Pichrt

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář