Centrum poradenských služeb

Cílem projektu je vytvoření komplexního Centra poradenských služeb (CPS) pro žáky s ADHD a lehkou mentální retardací (LMR), jejich rodiče a pedagogy v rámci Jihomoravského kraje, zvýšit šance těchto žáků při zapojení do systému vzdělávání a podpořit tak jejich budoucí konkurenceschopnost na trhu práce. Pracovníci CPS se zaměří konkrétně na prevenci vzniku školní neúspěšnosti žáků, předčasného odchodu ze vzdělávání, zajištění kvalitní a včasné péče o tyto žáky, rozvoj prosociálního chování a sociálních kompetencí žáků a prevenci rizikového chování, informačně osvětové činnosti. Klíčové aktivity budou realizovány s cílem podpořit tyto žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář