Informace o projektu

Základní informace

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Centrum poradenských služeb pro žáky s ADHD a lehkou mentální retardací

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0029

Zahájení projektu: 9. 1. 2012                  

Ukončení projektu: 31. 3. 2013

Celková částka dotace: 3 932 158,73 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Cíl projektu

Hlavní cíl:


Zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
vytvoření komplexního Centra poradenských služeb (CPS) pro žáky s ADHD a lehkou mentální retardací (LMR), jejich rodiče a pedagogy v rámci Jihomoravského kraje, zvýšit šance těchto žáků při zapojení do systému vzdělávání a podpořit tak jejich budoucí konkurenceschopnost na trhu práce.

Dílčí cíle:

 

  • podpořit školní úspěšnost žáků s ADHD a LMR prostřednictvím poskytování komplexních poradenských služeb orientovaných na prevenci vzniku         školního neúspěchu a realizace informačně osvětových činností zaměřených na rodiče, těchto žáků a ostatní pedagogické pracovníky
  •  působit proti předčasnému odchodu žáků ze systému vzdělávání prostřednictvím kariérního poradenství
  •  rozvíjet prosociální chování a sociální kompetence žáků s ADHD  a LMR prostřednictvím primární a sekundární prevence rizikového chování, vytváření pozitivního klima ve škole a spolupráce s rodiči těchto žáků
  •  zajistit včasnou, kvalitní a dostupnou péči o žáky s ADHD a LMR prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků centra poradenských služeb

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci s ADHD a lehkou mentální retardací (LMR). Z důvodu maximalizace podpory těchto žáků budou klíčové aktivity projektu realizovány také pro rodiče těchto žáků, pracovníky škol a školských zařízení a pracovníky organizací působících v oblasti vzdělávání a volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.
Mezi typické charakteristiky dětí s ADHD patří omezené volní vlastnosti, zvýšená psychická labilita, tendence k emočnímu propadu a vzniku konfliktů, zvýšená náchylnost k rizikovému chování atd. Vyžadují individuální přístup  pedagogů, navázání úzkého vztahu s pedagogem, jasnou strukturu a kontrolu vzdělávání včetně volnočasových aktivit.
Potřeby rodičů dětí s ADHD a LMR zahrnují potřebu získávat nové informace z oblasti terapie, výchovy a vzdělávání těchto dětí. Konzultovat rizikové momenty výchovy, být emočně podpořeni, setkávat se s rodiči dětí s podobným postižením, pomoc s výběrem vhodní školy, upevnit vztah s dítětem formou společných aktivit, intenzivně spolupracovat s pedagogy/odborníky.
 

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář