Klíčové aktivity

  1. Prevence vzniku školního neúspěchu
  2. Prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání prostřednictvím poskytování kariérového poradenství
  3. Prevence vzniku a vývoje rizikového chování
  4. Realizace školení zajišťovaných pracovníky CPS
  5. Realizace školení pro pracovníky Centra poradenských služeb a pedagogické pracovníky školy
  6. Informačně osvětová kampaň

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář