Odborní pracovníci

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA - Mgr. Lucie Cendelínová

 • depistáž u žáků školy, individuální a skupinová náprava těchto poruch, asistence při vyhledávání CS dětí a přidruž. Poruch především v MŠ JMK
 • Individuální a skupinová práce s žáky a rodiči zaměřené na poskytování kariérového poradenství, informací o vzdělávací nabídce a                     poradenství pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání, poradeství v průběhu přijímacích řízení
 • depistáž a diagnostika výskytu rizikového chování, realizace intervencí, tvorba a realizace prev. programů pro zlepšení třídních vztahů, osvětové přednášky, podíl na multikulturním programu, podíl na vytvoření metodiky "Prevence a řešení..."
 • podíl na sestavení obsahu výcviku práce s otevř. agresí a výcviku kriz. int. pro pedagogy školy, zvýšení své odbornosti v rámci kurzůvedení setkání pro pedagogy školy a setkání pro pedagogy jiných ZŠ, MŠ zam. na předávání zkušeností z práce s žáky s ADHD a LMR, nácvik her na rozvoj soc. a kom. dovedností žáků
 • informování o nabídce služeb org. peč. o děti s ADHD a LMR, podíl na vytvoření inform. brožur

     tel.: 773260211, e-mail: cps.zspalackeho@seznam.cz

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA - Bc. Iva Kaňoková, DiS.

 • individuální a skupinová práce se žáky se zaměřením na  podporu žáků ve vzdělávání prostřednictvím doučování
 • sociální poradenství, informace a pomoc s vyřízením sociálních dávek
 • vedení volnočasových aktivit, multikulturní programy
 • pořádání besed se sociální tématikou pro rodiče žáků a pedagogy
 • kariérové poradenství
 • informování o nabídce služeb organizací pečující o děti s ADHD a LMP

     tel.: 773260211, e-mail: cps.zspalackeho@seznam.cz

 

LOGOPEDKA - Mgr. Lucie Němčanská

 • depistáž a evidence jedinců s vadami řeči
 • logopedická diagnostika
 • individuální a skupinová logopedická práce
 • řečová výchova
   

        tel.: 773260211, e-mail: luckanemcanska@seznam.cz

 

PSYCHOLOŽKA - Mgr. Tereza Vlčková 

 • psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
 • krizová intervence
 • profesní poradenství
 • vedení seminářů pro pedagogické pracovníky
 • tvorba a realizace preventivních programů
 • vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

       tel.: 773260211, e-mail: tereza.vlckova@centrum.cz, psychoschranka@centrum.cz

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář