Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Spolupráce s CPIV

Spolupráce s CPIVDohoda o vzájemné spolupráci

Základní škola, Brno, Palackého 68 uzavřela dne 1.9.2011 dohodu o vzájemné spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání reprezentovaným pracovištěm CPIV Brno.

Škola a Centrum podpory inkluzivního vzdělávání se dohodly na spolupráci při vytváření podmínek pro realizaci projektu CPIV.

CPVI zajistí škole zejména zprostředkování vzdělávání pedagogického sboru nebo odbornou pomoc při podávání projektů.

Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách v ČR. V 9 vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která svými službami pokrývají všechny kraje.

Multioborový tým složený z těchto odborníků: speciální pedagog, pedagog-didaktik, psycholog, sociální pracovník, manažer pro projekty a kulturní antropolog, pomáhá učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům hledat optimální cesty, jak poskytnout podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prostřednictvím zmapování aktuálního stavu inkluze ve školách jsou vytvářeny a naplňovány plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je poskytována metodická pomoc a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, didaktiky a sociální práce, je poskytována metodická podpora v projektové oblasti a jsou uskutečňována společná setkání spolupracujících škol.

Jedním z výstupů projektu je tvorba Školního podpůrného programu, na kterém spolupracují pracovníci CPIV s pedagogickými pracovníky škol.

Více o projektu