Zdravá škola

zdrava-skola

Do tohoto projektu se zapojují různé typy škol. "Filosofie zdraví" zahrnuje nejenom zdraví fyzické, ale souvisí i s naším myšlením, způsobem života, prostupuje celým výchovně vzdělávacím procesem. Máme zájem zlepšovat naše pracovní prostředí, zefektivnit výuku žáků, rozvíjet jejich osobnost. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Otevřít školu veřejnosti. Chceme dbát o rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro uváděné zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků školy ohroženo nebo zhoršeno.

Zásady podpory zdraví ve škole jsou postaveny na třech pilířích?

 1. Pohoda prostředí
  - pohoda věcného prostředí
  - pohoda sociálního prostředí
  - pohoda organizačního prostředí
 2. Zdravé učení
  - smysluplnost výuky
  - možnost výběru a přiměřenosti výuky
  - možnost a spolupráce ve výuce
  - motivující prostředí žáka
 3. Otevřené partnerství
  - škola jako demokratické společenství
  - škola jako vzdělávací středisko obce

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář