Školní jídelna

Obědy jsou dováženy ze školní jídelny ZŠ Košinova.

Výdej obědů zajišťuje naše p. kuchařka, v době od 11:40 do 14 hodin.


Vyhláška o školním stravování

Úhrada za školní stravování je závislá na věku strávníka.

 

Citace z vyhlášky: „Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.“

Body 1 až 3 určují věkové skupiny strávníků, podle kterých se stanovují finanční limity na nákup potravin. Z nařízení plyne, že dítě, které v průběhu školního roku( tj. v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021) dovrší věku 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.

 

1. strávníci   7- 10 let

2. strávníci   11-14 let

3. strávníci   15 a více let

 

Cena oběda pro žáky platná od 1.3.. 2022

strávníci   7-10 let

29,- Kč

strávníci   11-14 let

31,- Kč

strávníci   15 a více let

32,- Kč

 

Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do

31. srpna.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

V případě nepřítomnosti žáka lze odhlásit oběd na daný den do 10h předešlého dne.

Pokud dítě onemocní, můžete si oběd na 1. den nemoci vyzvednout, od druhého dne musí být oběd odhlášen, jinak musí být hrazena jeho plná cena, tzn. mimo částku, kterou zákonný zástupce běžně platí, ještě osobní a věcné náklady +13,50 Kč. Podle vyhlášky nemá dítě, pokud se nevzdělává, nárok na tento příspěvek.

 

Způsob platby:

Dbejte prosím na to, aby Vaše platba byla připsána na účet včas, tj. do 25. dne předchozího měsíce a Vaše dítě mělo oběd od 1. dne následujícího měsíce.

Číslo účtu pro platbu: 17633621/kód banky 0100.

Variabilní symbol žákům zůstává stejný jako v minulém školním roce. Nově přihlášeným žákům ke stravování VS sdělí p. Sýkorová, tel.: 549 211 478.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.


Školní rok 2021/2022

Pro stávající strávníky zůstává vše stejné.

V září se obědy začnou vydávat ve čtvrtek, 2. 9. 2021.

Nadále platí informace o užívání čipů v jídelně, odhlašování obědů. Přihlašovací údaje a heslo zůstává stejné.

Změnou je pouze to, že Přihlášku ke stravování budou vyplňovat pouze noví strávníci.

Rodiče nových žáků, kteří se budou chtít stravovat, nechť prosím volají na číslo 549 211 478 .

 

 

Kontakt

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

info@zspalackeho.cz

Palackého tř. 68
612 00 Brno
Datová schránka: piktux3

517 330 517 - ředitelka
517 330 462 - zástupkyně ředitelky
541 212 365 - hospodářka + obědy
549 211 478 - školní psycholožky

Vyhledávání

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář