Exkurze a Dny otevřených dveří

             Připravujeme opět tradiční předprofesní přípravu vycházejících žáků, s žáky bude pracovat psycholožka a výchovná poradkyně. Žáci navštíví vybraná učiliště, která navazují na náš vzdělávací program.

Vycházející žáci i vletošním školním roce budou navštěvovat akce určené k získání informací, ktré jim budou pomáhat při výběru dalšího směru vzdělávání. Společně navštívíme Informační a poradenské středisku Úřadu práce Brno- město, chystáme se na Veletrh středních škol a na cílené exkurze na jednotlivé školy o jejichž studium mají žáci zájem.

O termínech jednotlivých akcí Vás budeme informovat zápisy v žákovských knížkách, kontaktnících a na těchto stránkách.

Exkurze:

2. 10. + 15. 10. 2018 - Beseda na ÚP Brno

23. 11. 2018 - Veletrh SŠ

27. 11. 2018 a 4. 12. 2018 - SŠ Gemini

19. 11. 2018 a 30. 11. 2018 - SŠ Gellnerova

14. 12. 2018 - DOD SŠ F. D. Roosevelta

                       - SŠ Kamenomlýnská

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář