Přijímací řízení

 

 • 2 přihlášky dostane žák zároveň s vysvědčením (jméno, datum narození, vyplněný prospěch)
 • Přihlášky se vyplňují jako stejnopis
 • Vyplněné přihlášky nutno nechat potvrdit pediatrem (tento úkon je zpoplatněn)
 • Přihlášky na zvolené školy nesou nebo posílají zákonní zástupci - rodiče
 • Přihlášky musí být na zvolených školách fyzicky 1. 3. 2022 (úterý)
 • Kritéria pro přijetí budou na stránkách středních škol zveřejněna po 31. 1. 2022
 • Pokud se do oboru konají JPZ jejich termíny jsou: 

              ŘÁDNÝ TERMÍN: 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022;

              NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny obory: 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022

              Výsledky JPZ budou SŠ k dispozici školám nejpozději 28. 4. 2022

 • Pokud se přijímací zkoušky nekonají (učební obory) je termín přijímacího řízení od 22. dubna do 30. dubna 2022
 • ZÁPISOVÝ LÍSTEK - Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
 • Do 2. a dalších kol přijímacího řízení je možné podat  neomezený počet přihlášek, je nutné si ověřit na internetu, zda školy pořádá další kola přijímacího řízení. Škola může vypisovat další kola přijímacího řízení až do doby naplnění vzdělávací kapacity svých vzdělávacích oborů.

 

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

Tel. 517 330 462

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář