DO 1. ROČNÍKU PŘIJÍMÁME ŽÁKY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ. VŽDY SE MUSÍ JEDNAT O DÍTĚ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (ZÁVAŽNOU FORMOU ADHD). PODROBNOSTI K ZÁPISU NALEZNETE V ZÁLOŽCE "INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU".

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář