Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku proběhne v termínu od 1. do 30. dubna 2020 pouze distanční formou, tzn, dálkovým způsobem předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do školy.

K zápisu do 1. ročníku je nutné dodat tyto podklady:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (možno vytisknout z přílohy) 
  2. Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
  3. Doporučení ŠPZ (vyjádření školského poradenského zařízení - PPP, SPC)
  4. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.
  5. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Příslušné podklady pro zápis dítěte do 1. ročníku je možné doručit do školy těmito způsoby:

  1. Poštou na adresu školy (Základní škola, Palackého tř. 343/68, 612 00 Brno)
  2. Datovou schránkou (piktux3)
  3. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zspalackeho.cz nebo lenka.herzova@zspalackeho.cz. Do předmětu napište „Zápis do 1. roč.“
  4. Osobně ve škole – po předchozí domluvě termínu na tel. č. 775 164 998

Děkuji za pochopení a spolupráci.                       

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.