Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně se specializuje na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD).

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru.

Žákům nabízíme zapojení do rozličných zájmových kroužků: keramického, sportovního, zábavné angličtiny, komunikačního, "Kdo si hraje, nezlobí".

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.


Děkujeme Všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

Novinky

25.05.2017 23:14

Škola v přírodě

V termínu 12. 6. - 16. 6. 2017 proběhne tradiční škola v přírodě. Tuto akci zajišťuje 9 pedagogů, pro žáky je připraven bohatý program v prostředí České Kanady. Místem pobytu je obec Písečné v okrese Jindřichův Hradec. Podrobné informace najdete v odkazu "Škola v přírodě" - "Pokyny pro účastníky...
02.04.2017 09:27

Preventivní programy

Naše škola je zapojena do sítě škol podporujících zdraví. Vzhledem k tomu se snažíme pro žáky zajistit preventivní programy zaměřené na prevenci sociálně- patologických jevů, zdravý životní styl a zdravá výživa, prevence rizikového sexuálního chování. Tyto programy odpovídají učivu školního...
29.03.2017 22:30

Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1. ročníku Základní školy Brno, Palackého třída, příspěvková organizace (škola pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, vzdělávací program základní školy a základní školy podle § 16 Školského zákona, dříve praktické) se koná ve dnech 03. 04. – 28. 04.2017 v době od 9,00–15,00 hodin...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode