Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně se specializuje na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD).

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru.

Žákům nabízíme zapojení do rozličných zájmových kroužků: keramického, sportovního, zábavné angličtiny, komunikačního, "Kdo si hraje, nezlobí".

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.


Děkujeme Všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

Novinky

02.10.2016 20:21

Přerušení činnosti školní družiny

Rada Jihomoravského kraje v souladu s par. 59 odst. 1 písm. i zákona č. 129./2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů dne 15. 09. 2016 projednala:  přerušení činnosti ŠD naší školy ve dnech  26. - 27. 10. 2016 - podzimní prázdniny,  23. 12. 2016 - vánoční prázdniny,  3....
01.09.2016 17:36

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Milí rodiče a žáci, ZŠ Palackého Brno se zapojila do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Nyní je vypsána Velká podzimní sběrová soutěž, která trvá do 15.listopadu 2016. V září budeme sbírat použité tužkové baterie a v říjnu pak drobné elektrospotřebiče (např.: staré a rozbité...
29.08.2016 20:07

Zahajovací třídní schůzky

Vážení rodiče, třídní učitelé Vašich dětí Vás zvou na ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které proběhnou v pondělí 5. 9. 2016 v 16.00 hod. Vaše účast je nutná také z důvodu doplňkových voleb do školské rady z řad zákonných zástupců našich žáků. Dopis s podrobnými informacemi a možností přihlásit se jako...
26.08.2016 21:50

Hola hola, škola volá!

Milí rodiče a žáci, ve čtvrtek 1.9. začíná nový školní rok 2016/2017. Zahájení nového školního roku proběhne v rámci jednotlivých tříd od 8.00 do 8.45 hod. Od 2. 9. do 5. 9. bude vyuka probíhat ve všech třídách od 8.00 do 11.40 hod. a od úterý 6. 9. již podle rozvrhu. Školní stravování začne...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode