Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně se specializuje na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD).

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru.

Žákům nabízíme zapojení do rozličných zájmových kroužků: keramického, sportovního, zábavné angličtiny, arteterapie, komunikačního, kroužku "Šikula" a "Kdo si hraje, nezlobí", "Canisterapie".

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.


Děkujeme Všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.

Novinky

22.06.2016 11:18

Školní zpravodaj - červen 2016

Vyšel předprázdninový školní zpravodaj, ve kterém se můžete dočíst spoustu zajímavostí za uplynulé školní pololetí. Hezké čtení Vám přeje hlavní redaktorka Hanka Vichrová Zpravodaj - červen 2016
20.05.2016 09:10

Školní slavnost

Srdečně Vás zveme na Školní slavnost ve formě zábavného desetiboje, která proběhne v pátek 27.května 2016 od 15 hod. na školní zahradě. Možnost opékání špekáčků. Konec akce nejpozději v 18 hod. Žáci musí být v doprovodu rodiče.
09.05.2016 11:40

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 11. 5. 2016 a bude zahájen v 10:00 hodin vystoupením žáků. K vidění bude také výstava prací žáků a prezentace jednotlivých tříd. Na setkání se těší všichni žáci a pedagogové

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode