Šance pro každého

Vítejte na našÍ škole

ZŠ Palackého v Brně se specializuje na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD).

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru.

Žákům nabízíme zapojení do rozličných zájmových kroužků: keramického, sportovního, zábavné angličtiny, komunikačního, "Kdo si hraje, nezlobí".

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími odborníky.


Děkujeme všem sponzorům, kteří obdarovali naši školu.


Organizace se kterými spolupracujeme:Novinky

25.09.2018 22:41

Jídelníček na říjen 2018

Prohlédněte si jídelníček na příští měsíc - říjen 2018.
14.09.2018 12:00

Nabídka volnočasových kroužků na školní rok 2018/19

Zde si můžete prohlédnout nabídku volnočasových aktivit, které jsou v nabídce na naší škole pro naše žáky.
02.09.2018 18:01

Přihlášení do školní družiny

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je kapacita školní družiny omezena na celkem 28 žáků rozdělených do 2 oddělení (počet žáků na oddělení je dán Vyhláškou 27/2016 Sb.), je nutné vyzvednout si přihlášku do ŠD a vyplněnou odevzdat během 1. nebo 2. školního dne. Bude záležet na pořadí odevzdaných...
28.08.2018 15:56

Jídelníček na září 2018

Jídelníček na září 2018
15.08.2018 05:46

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci, nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 8:00 hod. Žáci tento den stráví ve škole pouze jednu vyučovací hodinu, která skončí v 8:45 hod. Všechny následující dny v 1. školním týdnu bude zkrácena výuka do 11. 40 hod. V pondělí 10. 9. 2018 zahájíme...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode