Dejme knihám šanci

Realizace projektu „Dejme knihám šanci“

Projekt „Dejme knihám šanci“ byl součástí OP VK výzvy č. 56. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Smyslem projektu je přivést žáky základních škol zpět ke čtení knih a zlepšit jejich čtenářskou gramotnost. Celkem jsme získali finanční podporu 227 024 korun. Z těchto prostředků jsme nakoupili více jak 800 svazků knih a 10 elektronických čteček, které budou v dílnách čtení sloužit k naplnění tematických plánů. Tematické plány a pracovní listy podle zadání projektu vypracovali vyučující jazyka českého ve 2.–9. ročníku. Z finančních prostředků projektu bylo financováno i školení pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a tvorby tematických plánů dílen čtení.

Cílem projektu i pedagogů, kteří jej na naší škole realizovali, je vzbudit v žácích zájem o četbu a zlepšit schopnost získat informace z čteného textu.

 

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu: Richard Kolář