Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

Informace o nás

ZŠ Brno, Palackého vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje vzdělávání žákům s vývojovými poruchami chování a lehkým mentálním postižením.

Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů a jejich asistentů, s vysoce individuálním přístupem. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodného učebního oboru. Do výchovně - vzdělávacího procesu se zapojují i školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s dětmi.

Během školního roku se žáci zapojují do rozličné mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity). Součástí nabídky jsou i zájmové kroužky.

Naše škola úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odborníky.

Naše motto: Šance pro každého.