Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stravování

Stravování

Přihláška ke stravování

Obědy jsou dováženy ze školní jídelny ZŠ Košinova.

Výdej obědů zajišťuje naše p. kuchařka, v době od 11:40 do 14:00 hodin.

Vyhláška o školním stravování

Úhrada za školní stravování je závislá na věku strávníka.

Citace z vyhlášky„Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.“

Body 1 až 3 určují věkové skupiny strávníků, podle kterých se stanovují finanční limity na nákup potravin. Z nařízení plyne, že dítě, které v průběhu školního roku (tj. v období 1. 9.  – 31. 8.) dovrší věku 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné.

1. strávníci 7 - 10 let
2. strávníci 11 - 14 let
3. strávníci 15 a více let

Cena oběda pro žáky platná do 28. 6. 2024

strávníci 7 - 10 let 32,- Kč 704,- Kč / měsíc
strávníci 11 - 14 let 34,- Kč 748,- Kč / měsíc
strávníci 15 a více let 35,- Kč 770,- Kč / měsíc

 

Cena oběda pro žáky platná od 1. 9. 2024

strávníci 7 - 10 let 36,- Kč 792,- Kč / měsíc
strávníci 11 - 14 let 38,- Kč 836,- Kč / měsíc
strávníci 15 a více let 39,- Kč 858,- Kč / měsíc

Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

V případě nepřítomnosti žáka lze odhlásit oběd na daný den do 10h předešlého dne.

Pokud dítě onemocní, můžete si oběd na 1. den nemoci vyzvednout, od druhého dne musí být oběd odhlášen, jinak musí být hrazena jeho plná cena, tzn. mimo částku, kterou zákonný zástupce běžně platí, ještě osobní a věcné náklady + 8,- Kč (u žáka), + 30,- Kč (u dospělého). Podle vyhlášky nemá dítě, pokud se nevzdělává, nárok na tento příspěvek.

Způsob platby

Dbejte prosím na to, aby Vaše platba byla připsána na účet včas, tj. do 25. dne předchozího měsíce a Vaše dítě mělo oběd od 1. dne následujícího měsíce.

Číslo účtu pro platbu: 17633621/kód banky 0100.

Variabilní symbol žákům zůstává stejný jako v minulém školním roce. Nově přihlášeným žákům ke stravování VS sdělí p. Hlávková, tel.: 541 212 365.

Přihláška ke stravování

Školní rok 2024/2025

Pro stávající strávníky zůstává vše stejné.

V září se obědy začnou vydávat v úterý 3. 9. 2024.

Nadále platí informace o užívání čipů v jídelně, odhlašování obědů. Přihlašovací údaje a heslo zůstává stejné.

Přihlášku ke stravování budou vyplňovat pouze noví strávníci.

Rodiče nových žáků, kteří se budou chtít stravovat, nechť prosím volají na číslo 541 212 365.