Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní poradenské pracoviště > Kontakty a pracovní náplň

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

PSYCHOLOŽKA – Mgr. Tereza Vlčková

pracovna v budově 68 naproti školní jídelně

E-mail: tereza.vlckova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 737 029 227

· Psychologické poradenství a terapie pro děti, rodiče a pedagogy

· Krizová intervence

· Profesní poradenství

· Hodiny osobnostního rozvoje

· Tvorba a realizace preventivních programů, adaptační programy

PSYCHOLOŽKA - Mgr. Kamila Toráčová

kabinet č. 68 na budově č. 70

E-mail: kamila.toracova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 737 028 884

· Psychologické poradenství a terapeutická práce pro děti, rodiče a pedagogy

· Krizová intervence

· Profesní poradenství

· Hodiny osobnostního rozvoje

· Tvorba a realizace preventivních programů, adaptační programy

PSYCHOLOŽKA – Mgr. Jana Runčáková

pracovna v budově 68 naproti školní jídelně

E-mail: jana.runcakova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 737 029 227

· Psychologické poradenství a terapeutická práce pro děti, rodiče a pedagogy

· Krizová intervence

· Profesní poradenství

· Hodiny osobnostního rozvoje

· Tvorba a realizace preventivních programů, adaptační programy

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA – Mgr. Lucie Bílková

kabinet CPS na budově 70

E-mail: lucie.bilkova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365, 605 598 288

· Depistáž u žáků školy, individuální a skupinová náprava SPU, koordinace doučování

· Řešení školní neúspěšnosti a osobních problémů žáka, výchovné poradenství, adaptační programy

· pravidelné setkávání s asistenty pedagoga

METODIČKA PREVENCE – Mgr. Jana Coufalová

E-mail: jana.coufalova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365

· Tvorba, koordinace a zařizování preventivních programů

· Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

· Adaptační programy, depistáž ve třídách

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ – Mgr. Věra Piňosová

kancelář č. 32 na budově 68

E-mail: vera.pinosova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 517 330 462

· Řešení výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, kariérové poradenství

· podpora talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání

· spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte

· vedení školního parlamentu, pravidelné setkávání s AP

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA - LOGOPED - Mgr. Markéta Bednářová

pracovna č. 24 na budově 68

E-mail: marketa.bednarova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 517 330 462

- Depistáž u žáků školy, diagnostika, individuální a skupinová náprava logopedických obtíží