Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní poradenské pracoviště > Kontakty a pracovní náplň

Kontakty a pracovní náplň

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Mgr. Věra Piňosová - výchovná poradkyně

 • Řešení výchovných problémů, častých absencí a záškoláctví, kariérové poradenství, podpora talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte, vedení školního parlamentu a skupiny pro rodiče dětí s ADHD.

kancelář č. 32 na budově 68

E-mail: vera.pinosova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 517 330 462

Mgr. Aleš Šmídek - školní metodik prevence

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 3. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

E-mail: ales.smidek@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365

Bc. Kamila Toráčová – psycholožka

 • Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
 • Krizová intervence
 • Profesní poradenství
 • Tvorba a realizace preventivních programů
 • Vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

kabinet č. 68 na budově č. 70

E-mail: kamila.toracova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365

Mgr. Lucie Bílková - speciální pedagožka

 • Depistáž u žáků školy, diagnostika, individuální a skupinová náprava specifických poruch učení, řešení školní neúspěšnosti a osobních problémů žáka, výchovné poradenství pro rodiče, profesní poradenství, tvorba a realizace preventivních programů, vedení školního klubu

kabinet CPS na budově 70

E-mail: lucie.bilkova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365

Mgr. Tereza Vlčková - psycholožka

 • Psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, rodiče a pedagogy
 • Krizová intervence
 • Profesní poradenství
 • Tvorba a realizace preventivních programů
 • Vedení skupiny pro rodiče dětí s ADHD

pracovna v budově 68 naproti školní jídelně

E-mail: tereza.vlckova@zspalackeho.cz

Tel.: +420 541 212 365