Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Elektronický systém

Elektronický systém

Škola má zavedený elektronický systém pro evidenci, výdej a odhlašování obědů. Je propojen se systémem zavedeným na ZŠ Košinova, odkud se do naší školy obědy dováží a kam přichází i Vaše platby.

Jak to funguje

Žáci obdrží elektronický čip, který bude v jídelně používán k prokázání nároku na odběr stravy, dále přihlašovací údaje a heslo, které bude sloužit k odhlašování obědů na webových stránkách ZŠ Košinova: https://jidelna.zskosinova.cz/faces/login.jsp (Přihlašovací jméno, Heslo, Přihlásit).

Čip je žákům vydán bezplatně a bude jim patřit po celou dobu docházky na naši školu. Nesmí se poškodit, popisovat ani jinak znehodnocovat. V případě ztráty nebo znehodnocení bude nový čip zpoplatněn částkou 100,- Kč.

V případě, že žák čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost paní kuchařce ve výdejně obědů. Ta zadá informaci o žákovi ručně do terminálu a oběd vydá. Tento způsob výdeje obědu bez použití čipu je považován pouze za nouzový!

Odhlásit oběd lze jako doposud, nejpozději den předem, do 10:00 hodin. Pouze v případě, že oběd nepůjde elektronicky odhlásit, je možné odhlášku provést na tel. čísle 541 212 365.

Platby stravného budou probíhat nadále předem, bezhotovostním převodem, nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího. Plaťte prosím včas, protože bankovní převod trvá někdy i déle než 3 dny. Jen tak budete mít jistotu, že bude mít dítě obědy na následující měsíc zaplacené. To je velice důležité, protože pokud dítě nebude mít na svém účtu dostatek finančních prostředků, čip mu neumožní odběr obědu.

Upozornění z praxe

Pokud žák v daný den nepoužije čip, neznamená to, že se z obědu odhlásil. Platba za oběd bude odečtena. Upozorňujeme, že pokud se žák odhlásí v průběhu měsíce z důvodu nemoci, po uplynutí odhlášené doby je opět přihlášen. Nemusí se sám opět přihlašovat.

Pokud je žák odhlášen např. na celý měsíc březen a má zaplacené obědy, je v dubnu automaticky znovu přihlášen. Pokud např. nemoc dítěte přechází do dalšího měsíce, musí být tato skutečnost nahlášena, protože jinak je žák automaticky od nového měsíce na obědy znovu přihlášen.