Naše motto: “Šance pro každého”
IMG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

Vysvědčení, projektový den, prázdniny

Ve středu 31.1.2024 obdrží žáci výpis z vysvědčení (originál dostanou na konci školního roku).

Další aktuality

ZŠ Palackého v Brně

ZŠ Brno, Palackého vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování.

Výuka probíhá ve třídách s maximálním počtem osmi žáků pod vedením speciálních pedagogů a jejich asistentů. Snažíme se o individuální přístup a poskytování navržených podpůrných opatření v maximální možné míře. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodné střední školy, učebního oboru. Do výchovně-vzdělávacího procesu jsou zapojeny školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky. Spolupracujeme s odborníky (PPP, SPC, SVP, lékaři).

IMG