Naše motto: “Šance pro každého”
IMG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

Úřední hodiny v době prázdnin

Úřední hodiny v době prázdnin jsou vždy ve středu v době 10-12 h v budově ve dvoře - zvonek na kancelář ředitelky školy nebo hospodářky.

Další aktuality

ZŠ Palackého v Brně

ZŠ Brno, Palackého vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně poskytuje základní vzdělávání žákům se závažnými vývojovými poruchami chování.

Výuka probíhá ve třídách s maximálním počtem osmi žáků pod vedením speciálních pedagogů a jejich asistentů. Snažíme se o individuální přístup a poskytování navržených podpůrných opatření v maximální možné míře. Zaměřujeme se na aktivní přípravu žáků do života. Pomáháme při výběru vhodné střední školy, učebního oboru. Do výchovně-vzdělávacího procesu jsou zapojeny školní psycholožky a speciální pedagog pro individuální práci s žáky. Spolupracujeme s odborníky (PPP, SPC, SVP, lékaři).

IMG