Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Historie školy

Historie školy

Tradice dnešní Základní školy v Brně, Palackého 68, sahá do roku 1943, kdy byla zřízena expozitura pomocné školy na tehdejší Hutterově (dnes Traubově) ulici. Samostatná pomocná škola o třech třídách pak vznikla krátce po válce v Králově Poli, kde působila v provizorních podmínkách na půdě jiných škol, zejména na náměstí Svobody (dnešním Slovanském náměstí) a na ulicích Palackého a Košinově. Jen v prvních deseti letech své existence se škola musela šestkrát stěhovat.

Od roku 1955 měla škola již pět tříd a zvyšoval se i počet žáků, který v roce 1961 dosáhl stovky. I když v roce 1954 dostali učitelé osnovy pro zvláštní školy, učilo se improvizovaně pomocí učebnic pro běžné vzdělávací školy s důrazem na polytechnické vzdělávání a na výrobní praxi. Chlapci ze školy většinou přímo odcházeli do těžkého průmyslu, stavebnictví nebo hornictví, děvčata se uplatňovala v lehké výrobě a zemědělství; až od roku 1961 mohli žáci pokračovat ve vzdělávání na zvláštní učňovské škole.

Vlastní budova na Palackého 68 byla škole přidělena po dlouholetém úsilí v roce 1967, výuka v této nově adaptované (i když zpočátku nezkolaudované) budově se zahradou na Palackého 68 však byla zahájena až v roce 1973. Sousední budovu na Palackého 70 s tělocvičnou a dalším zázemím získala škola v roce 1982. Forma i obsah výuky se měnily pod tlakem společenských změn. Od roku 1991 měla škola budovu na Palackého 68 po její restituci pouze v nájmu; tato situace se vyřešila až v roce 1998, kdy budovu odkoupil stát. V roce 1996 obdržela škola právní subjektivitu.

V roce 2004 se ze zvláštní školy stala speciální základní škola a od roku 2005 základní škola. Změna názvu odráží skutečnost, že od roku 2004 se škola věnuje jednak vzdělávání žáků podle osnov zvláštní školy, jednak vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami chování podle osnov základní školy.

Od školního roku 2007/2008 jsme zahájili výuku podle Školního vzdělávacího programu „Šance pro každého“, který respektuje individuální zvláštnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.