Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní poradenské pracoviště > Informace pro vycházející žáky

Informace pro vycházející žáky

Přijímací řízení

Exkurze a Dny otevřených dveří

Vaše dítě v tomto školním roce ukončuje povinnou školní docházku, což je důvod proč Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat při hledání optimálního studijního oboru pro Vaše dítě. Věříme, že Vám naše rady pomohou dobře vybrat školu, kterou bude Vaše dítě rádo navštěvovat a po jejím absolvování získá zajímavé zaměstnání.

 • Navštivte nejméně dvě školy
 • Na návštěvu školy, ať již v den otevřených dveří či individuálním termínu, jděte v doprovodu svého dítěte
 • Připravte si seznam otázek, které Vás zajímají
 • Neuspokojte se s obecnými informacemi
 • Odpovědi požadujte po kompetentním pracovníku školy
 • Pokud je to možné podívejte se do výuky

Údaje, který by jste měli od školy požadovat:

 • Z čeho se skládají přijímací zkoušky
 • Jaká je šance na přijetí
 • Je škola připojena na internet
 • Využití výpočetní techniky při výuce
 • Jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů
 • Jak a kde bude zajištěna praxe
 • Jaké jsou formy spolupráce školy se zaměstnavateli
 • Jestli na škole studují žáci se zdravotním postižením
 • Jak škola přistupuje k žákům s poruchami učení
 • Jaké procento absolventů je evidováno na úřadu práce
 • Jaká je perspektiva oboru, na který se dítě hlásí
 • Jak škola řeší problémy s drogami nebo šikanou

Webové stránky, na kterých naleznete informace ohledně volby dalšího vzdělávání vašeho dítěte:

Přijímací řízení

 • Žák má možnost podat 3 přihlášky
 • Přihlášky se vyplňují jako stejnopis
 • Důležité změny:

  • Hodnocení předchozího vzdělávání a potvrzení od lékaře se nově dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihlášce, jak tomu bylo dříve.
 • Přihlášky na zvolené školy nesou nebo posílají zákonní zástupci - rodiče
 • Přihlášky musí být na zvolených školách fyzicky 20. 2. 2023 (úterý)
 • Kritéria pro přijetí budou na stránkách středních škol zveřejněna po 31. 1. 2023
 • Potvrzení pro doložení prospěchu ze základní školy

  Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, tedy lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem.

 •  Přihláška formou výpisu nebo tiskopisem

  V případě, že zákonní zástupci nemohou podat přihlášku elektronicky s ověřenou identitou, mohou se obrátit na výchovného poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu. Doporučujeme použít spíše výpis v systému, kdy mohou pracovníci základních škol většinu údajů za zákonné zástupce/uchazeče vyplnit, nahrát do systému správně všechny přílohy a následně vytisknout třikrát výpis, který zákonný zástupce podepíše a doručí fyzicky nebo prostřednictvím pošty do vybraných středních škol.

Pokud se do oboru konají JPZ jejich termíny jsou:

 • Řádný termín: 1. termín 13. dubna 2023, 2. termín 14. dubna 2023
 • Náhradní termín: pro všechny obory 1. termín 10. května 2023, 2. termín 11. května 2023

Výsledky JPZ budou SŠ k dispozici školám nejpozději 28. 4. 2023

 • Pokud se přijímací zkoušky nekonají (učební obory) je termín přijímacího řízení od 22. dubna do 30. dubna 2023
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • o 2. a dalších kol přijímacího řízení je možné podat  neomezený počet přihlášek, je nutné si ověřit na internetu, zda školy pořádá další kola přijímacího řízení. Škola může vypisovat další kola přijímacího řízení až do doby naplnění vzdělávací kapacity svých vzdělávacích oborů.

Mgr. Věra Piňosová - výchovná poradkyně

Tel.: 517 330 462

Exkurze a Dny otevřených dveří

Připravujeme opět tradiční před-profesní přípravu vycházejících žáků, s žáky bude pracovat psycholožka a výchovná poradkyně. Žáci navštíví vybraná učiliště, která navazují na náš vzdělávací program.

Vycházející žáci i v letošním školním roce budou navštěvovat akce určené k získání informací, které jim budou pomáhat při výběru dalšího směru vzdělávání. Společně navštívíme Informační a poradenské středisku Úřadu práce Brno- město, chystáme se na Veletrh středních škol a na cílené exkurze na jednotlivé školy o jejichž studium mají žáci zájem.

O termínech jednotlivých akcí Vás budeme informovat zápisy v žákovských knížkách, kontaktních a na těchto stránkách.

Exkurze:

 • Beseda na ÚP Brno - 25. 9. 2023 v 9:00
 • Veletrh SŠ - 24. - 25. 11. 2023
 • SŠ Gellnerova - 29. 11. 2023
 • DOD SŠ F. D. Roosevelta - 15. 12. 2023
 • SŠ Kamenomlýnská - 28. 11. 2023
 • OU Cvrčovice - 15. 11. 2023
 • DOD OU a PŠ Lomená - 24. 11. 2023
 • DOD SŠ polytechnická Jílová - 24. 11. 2023