Kroužek Komunikace

Kroužek Komunikace se koná jednou týdně ve všech třídách pro žáky se specifickými poruchami chování pod vedením psycholožky. Cílem je hravou formou rozvíjet sociální dovednosti žáků a přispět k lepšímu klimatu v třídním kolektivu. Žádoucí chování je podporováno bodovým systémem, pomocí něhož žáci mohou získat drobné odměny. Jednoletá práce vyvrcholí půldenním výletem.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.