Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníkuZápis dětí do 1. ročníku bude probíhat

 od 1. do 30. dubna 2024

po předchozí telefonické domluvě konkrétního termínu s ředitelkou školy.

 

K zápisu do 1. ročníku je nutné dodat tyto podklady:

  1. Rodný list dítěte, u cizinců pas dítěte
  2. Doporučení ŠPZ (vyjádření školského poradenského zařízení - PPP, SPC)
  3. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.
  4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku kopii Rozhodnutí o udělení odkladu

Příslušné podklady pro zápis dítěte do 1. ročníku je možné rovněž doručit do školy těmito způsoby:

  1. Poštou na adresu školy (Základní škola, Palackého tř. 343/68, 612 00 Brno)
  2. Datovou schránkou (piktux3)
  3. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zspalackeho.cz. Do předmětu napište „Zápis do 1. roč.“
  4. Osobně – po předchozí domluvě termínu na tel. č. 775 164 998 nebo 517 330 517

V Brně 29.2.2024

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy

 

 

Kritéria přijetí do 1. ročníku

 

V případě, že bude počet přihlášených žáků větší, než je kapacita 1. ročníku (max. 8 žáků), bude o přijetí rozhodnuto na základě těchto kritérií:

 

1. Přednostně budou přijímány děti, které budou mít na naší škole k datu 1. 9. kalendářního roku, ve kterém se koná zápis, sourozence.

2. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Brně.

 

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zástupce školské rady a ředitelky školy. Losovat se budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu (§183 školského zákona). Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webových stránkách školy od 1. května 2024 po dobu 1 měsíce.

 

V Brně dne 29. 2. 2024

 Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku