Naše motto: “Šance pro každého”

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuZápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat od 1. do 30. dubna 2023 po předchozí telefonické domluvě konkrétního termínu

s ředitelkou školy.

 K zápisu do 1. ročníku je nutné dodat tyto podklady:

  1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (možno vytisknout z přílohy) 
  2. Rodný list dítěte (kopie, scan, foto)/ u cizinců pas dítěte
  3. Doporučení ŠPZ (vyjádření školského poradenského zařízení - PPP, SPC)
  4. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce –  oprávnění dítě zastupovat.
  5. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

Příslušné podklady pro zápis dítěte do 1. ročníku je možné rovněž doručit do školy těmito způsoby:

  1. Poštou na adresu školy (Základní škola, Palackého tř. 343/68, 612 00 Brno)
  2. Datovou schránkou (piktux3)
  3. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zspalackeho.cz nebo herzova@zspalackeho.cz. Do předmětu napište „Zápis do 1. roč.“
  4. Osobně – po předchozí domluvě termínu na tel. č. 775 164 998 nebo 517 330 517

 

Kritéria přijetí do 1. ročníku

V případě, že bude počet přihlášených žáků se závažnou vývojovou poruchou chování větší, než je kapacita 1. ročníku (max. 8 žáků), bude o přijetí rozhodnuto na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně budou přijímány děti, které budou mít na naší škole k datu 1. 9. kalendářního roku, ve kterém se koná zápis, sourozence.

 2. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Brně.

V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zástupce školské rady a ředitelky školy. Losovat se budou registrační čísla, která budou dětem přidělena při zápisu (§183 školského zákona). Registrační čísla přijatých žáků budou zveřejněna na webových stránkách školy od 1. května 2023 po dobu 1 měsíce.

V Brně dne 28. 2. 2023

Mgr. Lenka Herzová, ředitelka školy

 

Žádost o přijetí do 1. roč. 23_24.pdf